Vjerujemo, da je bitno aktivno sudjelovati u zaštiti planeta, kojeg svi djelimo. Upravo zbog toga predani smo stvaranju održivih proizvoda i prakse, koji doprinose boljem svijetu i ohrabruju nas, kako bismo djelovali pažljivo i odgovorno.
Budući da je sve što ulazi u naš traper važno, razvili smo Washwell smart tehnike pranja koje su uštedjele 60 milijuna litara vode i smanjile potrošnju energije.

POGLEDAJ VIDEO
Jedan milijun žena. Jedan milijun priča. Jedan milijun boljih života.
Posvećeni smo ljudima koji izrađuju našu odjeću, tako da od 2007. godine s tvrtkom Gap Inc. P.A.C.E educiramo žene. Učimo ih vještinama i pomažemo im povećati samopouzdanje kako bismo im olakšali život. Do 2020. postavili smo sebi cilj pomoći milijun žena.
Dobro za nas. Dobro za cijeli svijet.
S programom Water Quality jamčimo da su kod izrade jeansa zaštićeni lokalni vodni putevi i tako je ujecaj na okolinu manji.