Nakon što Vaš paket predamo logistu primit ćete e-poštu i SMS poruku s brojem za praćenje. Pomoću tog broja na GLS strani možete pratiti paket.