Voda

 

WASHWELL

NAŠ CILJ
Do 2025. godine sve traperice i hlače izrađivati upotrebom Washwell postupaka.

86% IZVRŠENO

PRISTUP ČISTOJ VODI

NAŠ CILJ
Do 2023. godine osigurati bolji pristup pitkoj vodi i kanalizaciji za dva milijuna ljudi. Projekt je dio udruženja USAID Gap Inc. Women + Water Alliance.

75% IZVRŠENO
 

Svatko zaslužuje pristup čistoj vodi.
Bez vode nema života.

Ljudi

ŽENE U P.A.C.E. PROGRAMU

NAŠ CILJ
Do 2022. godine u program P.A.C.E. uključiti najmanje milijun žena i djevojaka.

100% IZVRŠENO
 

EMPOWER@WORK FACTORIES

NAŠ CILJ
Do 2025. godine povezati sve naše dobavljače u Empower@Work program.

60% IZVRŠENO
 

Uvijek pružamo poštovanje i podršku ljudima s kojima surađujemo.

Materijali

 

ODRŽIVIJI PAMUK

15% IZVRŠENO

NAŠ CILJ
Do 2030. godine koristiti 100 % održivo dobiven pamuk, uključujući regenerativni, organski, recikliran i onaj koji je u procesu prerade u organski. Također surađujemo s inicijativom Better

Cotton kako bismo poboljšali proizvodnju pamuka diljem svijeta.

RECIKLIRAN POLIESTER

42% IZVRŠENO

NAŠ CILJ
Do 2030. godine koristiti samo recikliran poliester.

 

Odluke koje donosimo i materijali koje koristimo presudni su za nas.

PRONAĐI OVAJ SIMBOL

OVAJ SIMBOL OZNAČAVA DA JE OVA ODJEĆA IZRAĐENA NA ODGOVORAN NAČIN.

ODRŽIVO.
ODGOVORNO.
ORGANSKO.

Sav naš denim izrađen je upotrebom Washwell postupaka, inicijative koja teži smanjenju potrošnje vode.
Gen Good je naše obećanje za bolju budućnost sljedećih generacija.
Za proizvodnju stotina proizvoda koristimo 100 % organski pamuk.
Materijale recikliramo kad god možemo kako bismo smanjili emisije ugljika.